สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่แนะนำ
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 1 กิโลเมตร / 5 นาที
 
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 2 กิโลเมตร / 10 นาที
 
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 5 กิโลเมตร /10 นาที
 
ศูนย์การค้าเมญ่า 3 กิโลเมตร / 10 นาที
 
ถนนนิมมานเหมินทร์ 3 กิโลเมตร / 10 นาที
 
สวนสัตว์เชียงใหม่ 3 กิโลเมตร / 10 นาที
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 กิโลเมตร / 10 นาที
 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 5 กิโลเมตร / 15 นาที
วัดพระธาตุดอยดอยสุเทพ 9 กิโลเมตร / 25 นาที
 
วัดพระธาตุดอยคำ 12 กิโลเมตร / 20 นาที
 
ประตูท่าแพ 7 กิโลเมตร / 20 นาที
 
ไนท์บาซาร์ 9 กิโลเมตร / 20 นาที
 
สนามบินเชียงใหม่ 8 กิโลเมตร / 20 นาที
 
สถานีรถไฟเชียงใหม่ 10 กิโลเมตร / 20นาที
 
สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่(อาเขต) 9 กิโลเมตร / 20นาที